Országos Algebra Szeminárium 
Fried Ervin 75. születésnapja tiszteletére
2004. szeptember 20-án


Délelôtti elôadások (10.15-tôl):

    1. Kiss Emil: Téglafelbontások
    2. Horváth Erzsébet: A moduláris csoportalgebra centrumának bázisairól
    3. Rónyai Lajos: A lexikografikus játék és alkalmazásai

Ebédszünet

Délutáni elôadások (14.00-tôl)

    4. Braun Gábor: Fried és Kollár tétele testek automorfizmuscsoportjáról
    5. Moussong Gábor: Feuerbach tételérôl
    6. Pálfy Péter Pál: Egy régi közös cikkünk Fried Ervinnel

(Az elôadások körülbelül félórásak lesznek.)