Nagy eltérések elmélete II.
A feladatsor a nagy eltérés tétel fogalmát tárgyalja általános topológikus terekben. Külön foglalkozik egy rendkívül fontos eredménnyel, a nagy eltérés tétellel empirikus eloszlásfüggvényekre, melyet az irodalomban Sanov tételnek hívnak. A feladatsor lényegében kész, bár a Sanov tétel néhány feldolgozni szándékozott érdekes alkalmazása hiányzik.


39 oldal