A Bolyai kollégium matematikai szemináriumának következõ programjaA Bolyai kollégium következõ összejövetelén november 6-i szemináriumán Lakos Gyula (Bolyai kollégium) beszél arról, amit az algebrai geometriáról angliai tartozkodása alatt tanult. Elõadásának fõ célja az, hogy bevezetést adjon ebbe a problémakörbe, elmagyarázza az algebrai geometriában szereplõ fogalmak és problémák hátterét, fontosságát.

A Schweitzer verseny ebben az évben november 7-tõl november 17-ig tart. Ezen a héten nem lesz szeminárium, a kollégium tagjait a versenyen való részvételre biztatjuk. A következõ héten a szemináriumot kivételesen szerdán, november 19-én tartjuk 4 órai kezdettel. Ezen a Schweitzer verseny feladatait beszéljük meg. Az idõpontváltoztatás oka az, hogy azt akarjuk; legyen elég idõnk, és ne kelljen az általános Bolyai kollégium programja miatt a feladatmegbeszélést idõ elõtt félbeszakítani.

Valószínûleg késõbbi szemináriumokon is foglalkozunk a Schweitzer verseny feladataihoz kapcsolódó problémákkal.Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy a november 20-i általános Bolyai szemináriumon, amelyik 6 órakor kezdõdik Csirmaz László fog beszélni a matematika néhány filozófiai problémájáról.
E félévben tárgyalandó feladatsorok