Az 1999--2000 tanév második félév március 7-i gyakorlatának anyaga.