Az 1999--2000 tanév második félév március 28-i gyakorlatának anyaga.