Harcos Gergely:             
Az angyal            


A szomorú ember körül
csend volt. Csak ült, lehajtotta
fejét, s nézett maga elé.
Nem moccant. A szíve még vert.
Mozdulatlan terült el az
ég is felette. De mégis,
egy angyal szállt le a magas-
ból, majd így szólt: visszatértem.
És azzal magával vitte.

1998. november 19.