26. Általános Künneth tételek — topológia

26.1. Tétel (Künneth formula kohomológiára — III). Legyenek X, Y topológikus terek, M modulus az R gyűrű felett. Ekkor létezik az alábbi (nem kanonikus) izomorfizmus:

              (       )
 n(     ) ∼ ⊕   p   q(   )
H  X × Y ;M  =    H  X; H  Y ;M
         p+q=n
Ha R test, akkor Hp(X; Hq(Y ; M))∼=Hp(X; R) Hq(X; M), és a fenti izomorfizmus inverze éppen a külső szorzat (24.1. Konstrukció, összegezve p + q = n-re).

Ötlet: Alkalmazzuk a 10.4. Tételt az következő szereposztásban:

          ⋅    (      )
E⋅ = Δ ⋅(X, A ), F = Hom  Δ⋅(Y,B ),M .

26.2. Feladat. Fogalmazd meg, és bizonyítsd be a 26.1. Tétel tér-párokra vonatkozó általánosítását!

26.3. Tétel (Künneth egzakt sorozat kohomológiára). Legyenek X, Y topológikus terek, R nullosztómentes főideálgyűrű, M, N  R-modulusok. Tegyük fel, hogy az alábbi végességi feltételek közül legalább az egyik teljesül:

Hn(X; ) és Hn(Y ; ) végesen generált minden n-re,
Hn(X; ) végesen generált, minden n-re, és N is végesen generált.

Ekkor létezik az alábbi funktoriális rövid egzakt sorozat:

   ⊕   p      q      n(        )
0 →    H (X, M ) ⊗ H (Y ;N ) → H  X × Y ;M ⊗ N  −→
   p+q=n

   ⊕     (          )
−→     Tor1 Hp (X, M ),Hq (Y ;N ) → 0
  p+q=n+1
Ez a sorozat (nem kanonikusan) felhasad.

Ötlet: Használd Eilenberg-Zilber tételt (22.1. Tétel), a 4.9. Lemmát, a 23.3. Tétel bizonyításában szereplő (7) azonosságot, és a 10.2. Tételt.

26.4. Feladat. Fogalmazd meg, és bizonyítsd be a 26.3. Tétel tér-párokra vonatkozó általánosítását!

26.5. Feladat. Lásd be, hogy a 26.3. Tételben szereplő

 ⊕   p      q      n(        )
   H (X, M ) ⊗ H (Y;N ) → H  X × Y ;M ⊗ N
p+q=n
homomorfizmus nem más, mint a külső szorzás (24.1. Konstrukció).

26.6. Feladat. Ha R test, akkor a 26.3. Tétel ad egy

 n(        ) ∼ ⊕   p      q
H  X × Y ;M ⊗ N =    H (X, M ) ⊗ H (Y ;N )
            p+q=n
izomorfizmust (feltéve, hogy a végességi feltétel teljesül). Lásd be, hogy ez ugyanaz az izomorfizmus, mint amit a 26.1. Tétel ígér. (Sőt, a 26.5. Feladat alapján ez megegyezik a külső szorzással is.)

26.7. Feladat. Fogalmazd meg, és bizonyítsd be a Künneth formulák (26.1 és 26.3) homológia-csoportokra vonatkozó variánsát. (Használd a 10.2. Tételt!)