25. Künneth formulák — topológia

Künneth formulái segítségével topológikus terek direkt szorzatának a homológia- illetve kohomológia-csoportjait számíthatjuk ki. Ebben a fejezetben csak kohomológia-csoportokkal foglalkozunk. Természetesen léteznek ezekkel analóg, homológia-csoportokra vonatkozó formulák is, amelyek ugyanilyen módon bizonyíthatók.

25.1. Tétel (Künneth formula kohomológiára — I). Legyenek X és Y topológikus terek, F egy test. Ekkor a külső szorzat (lásd a 24.1. Konstrukciót) izomorfizmust indukál:

  (     )
Hn X × Y ;F ∼ ⊕  Hp (X; F) ⊗ Hq (Y ;F)
        =         F
         p+q=n

Bizonyítás. Következik a 9.2. Feladat állításából.

25.2. Tétel (Künneth formula kohomológiára — II). Legyenek X és Y topológikus terek, M és N modulusok az R gyűrű felett. Tegyük fel, hogy Hq(Y ; R) szabad R-modulus minden q-ra. Ekkor a külső szorzat (lásd a 24.1. Konstrukciót) izomorfizmust indukál:

  (        )
 n          ∼ ⊕   p      q
H  X × Y ;M ⊗ N  =    H (X; M ) ⊗ H (Y ;N )
            p+q=n

Bizonyítás. Következik a 9.7. Tételből.