Oblivius    – feledékeny

        bizonytalan

 

2–OT : 2–bizonytalan transzfer

        két játékos van

        van egy fekete doboz, ami a bizonytalan transzfert megcsinálja

 

b0 , b1,

K                     2–OT                      FsÎ{0,1}

                                                      bs

 

Küldő:

       b0 , b1 bitek

Fogadó:

       Elküldi a doboznak, hogya b0 vagy a b1 bitre kiváncsi

        Ha a doboz jól működik, akkor a fogadó játékos biztos lehet benne, hogy azt kapta, amit kért, a küldő pedig nem tudja, hogy a fogadó melyiket kérte.

K–nak biztonságos: F maximum azt egyik bitet tudja meg, a másikról nem tud semmit

F–nek  biztonságos: K nem tud semmit sem az s-ről

 

 

1–OT : 1–bizonytalan transzfer

 

b                                         b

K                     1–OT                          ½-ed valószínüséggel kapja meg

                                                    ?

 

K–nak biztonságos: ½-ed valószínüséggeltudja meg, mit kap F

F–nek  biztonságos: K-nak fogalma sincs, hogy b-t kapta-e meg

 

Példa 1–OT –re:

ötlet: n  = p· q                p, q: prímszámok;        n: ismert

          x2 º a (mod n)      ha (a,n)=1, akkor ennek a kongruenciának 4 megoldása van

          x2 º y2 (mod n)     és x ¹ ±y, akkor     n prímtényezőkre bontható

                                      (n, x-y)(n, x+y):      n prímtényezős felbontása

 

Protokoll:

Küldő ismeri a p,q-t, titkos bit (pl) p és q-ban található 1-esek paritása

Fogadó ismeri a (p×q)-t, de a titkos bithez isnernie kellene a prímtényezőt

n=p×q

K           n             F

                            F választ r véletlen számot, négyzetre emeli a=r2 (mod n)

K           r2            F


Megjegyzés:

 


      

                                                                        

                                     

               

 

                      

 


K:  

         

          és

         

         

 

      

                                          

       u,v:    pv+qu=-1          ®          Euklideszi algoritmus

       I: MO:    -qu

       II: MO:   -pv

 


Euklideszi algoritmus:

(x,y) ® (n,v)    xu+yv=(xy) lnko

ha x>y ®  E(y,x)

ha x=y ®  u=1   v=0

       ha x<y ha x=0   (0,y)=y=0x+1y ® u=0  v=1

       ha 0<x<y            (u¢, v¢)=E(x,y-x)

                                    xu¢+(y-x)v¢=(x,y) ® (u¢v¢, u¢)

 


                                                                                                  F nem tudja meg p,q-t, ennek ½-ed valószínüsége

K: x1, x2, x3, x4:  

                                                                                             F ki tudja számítani a p,q-t , ennek ½-ed valószínüsége

                                                                                                               ki tudja számítani a titkos bitet

F-nek feltétlen biztonságos, K-nak szűámításilag biztonságos.

 

 

 

ÁLL.: Ha az egyik (1-OT vagy 2-OT) létezik, akkor a másik  is létezik.

Biz:  

(1)       2–OT                                  1–OT

 

a bit b=b0 Å b1 : b0, b1, véletlen

 

 

b0 , b1,

K                     2–OT                        FsÎ{0,1}

                                                         bs

K  (i, bi)                              F

  i  véletlen                           i¹s

- ha a küldő a másikat mondta, mint amit F kapott, akkor biÅ bs =b a titkos bit

- ha s=i F nem tud semmit

K-nak biztonságos, F ½-ed valószínüséggel nem tudja meg a kívánt bitet

(2)       1–OT                                  2–OT

K választ c1, c2 c3 . . . . ck véletlen biteket

                                           c1 ½ valószínűséggel                          P(F mindegyiket tudja )=( ½ )K           elég kicsi

c1           1–OT

                                      ? ½ valószínűséggel

 

                                           c2 ½ valószínűséggel                          P(F nem tud semmit sem )=( ½ )K           elég kicsi

c2           1–OT

                                      ? ½ valószínűséggel

.

.

.

                                           ck ½ valószínűséggel

ck           1–OT

                                      ? ½ valószínűséggel

 

                                           F              ezen c-ket tudta meg, vagy ezen halmaz komplementerét

                  IÍ{1,2, . . ,k}   I¹0

                                           IC¹0

K                                        F

 

 

 


Milliomos játék: két milliomos van, meg akarják tudni, hogy ki a gazdagabb, anélkül, hogy bármelyik is elárulná mennyi vagyona van.

Oblivus: Nem  lehet megcsinálni, hogy K-nak és F-nek is teljesen biztonságos legyen.

A és B résztvevők

A inputja:         x

B inputja:                 y                            

fix hosszúságú bitsorozat, f kapcsolási rajzzal van megadva

                       x                      y

 

                   Å      Å    Å     Å     Å      Å

 

 

                  

 

          összeadó kapuk

          negáló kapuk

          szorzó kapuk

így minden polinom leírható

 

 

Feladat:

ennek a hálózatnak a felső csúcsán lévő értékeket mindketten meg tudják, de azt, hogy mi volt a másik személyes inputja azt egyik se tudja meg.

 

Titokszétosztás: nincsennek magánbitek szétosztjuk az inputot

A-nak xi-az inputja választ egy rÎ{0,1} véletlen számot

A xiÅr     ( i, r )           B

változók: xa, xb

igazi érték: xa Å xb

Kiszámítják privátilag a saját fájukon lévő értéket és elküldik a tetején lévő értéket a másiknak

 

 

 xa

 

 

 

  xb

 

Eredeti

Ha

                           xa

 

 

az egyik megváltozik (A)

 

                           xb

 

Ha

                           xa

 

 

 

                           xb

 

                           xa     xb

 

                    ya    yb

xa ya : 2-OT

       s,s+ xa                               ya

A                     2-OT  

   

 (xa+xb)( ya+yb)= xaya + xayb + xbya + xbyb

s(1+ ya)+(s+ xa) ya = s+s ya+s ya+ xa ya= s + xa ya

A: s-t  megjegyzi

B: s + xa ya megjegyzi