L. Csirmaz:

Subpixel Image Processing

On a grayscale image there are more than three hundred patches of diameter from ten up to thirty pixels. We determinethe center and radius of the pathces with subpixel precision. We use a new geometrical approach, namely the curvatureof the convolution surface at local maxima to measure how good the filter is. The paper introduces this new method andthe mathematical background. It concludes with ideas for furher research.

Egy szürke skálájú képen mintegy háromszáz, nagyjából kör alakú, 10 és 30 pixel közötti átmérõjû folt középpontját és sugarát kell lehetõ legnagyobb pontossággal meghatározni. A feladat nehézségét az jelenti, hogyellentétben a képfeldolgozásban szokásos pixeles pontossággal, ennél egy nagyságrenddel nagyobbra van szükség. A megoldásban különbözõ paraméterû szûrõkkel készitett konvolúciók geometriai tulajdonságait használjuk fel; nevezetesen az illeszkedés jóságát a felület lokális maximumában mért görbülete adja meg. A cikkben az újfajta megközelités elemeit és azok matematikai hátterét ismertetjük.