Feher Laszlo: Projektív terek közti holomorf lekepézesek szingularitásai

Némethi Andrással közösen dolgozom egy sejtésen, hogy komplex projektív terek közti holomorf leképezesek vagy lineárisak, vagy maximálisan szingulárisak: minden elvárható szingularitás meg is jelenik. Speciális esetek már megvannak pl. mindig van olyan pont, ahol a derivált rangja maximálisat esik:

Tétel: Ha $ f: P^n\to P^{n+l} $ nem lineáris és $ s(s+l)\leq n$, akkor $\exist x\in P^n$, hogy $df_x$ magja legalább s dimenziós.

Sikerült kapcsolatot találni szingularitások incidenciaosztályaival és az úgynevezett incidencia-sejtéssel, ami elvezethet a sejtés megoldásához.